ما یونیلیور هستیم؛

کسب‌وکاری هدفمند

و آینده‌نگر،

با عملکردهایی منحصربه‌فرد

چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه‌های اقتصادی کشور برگزار شد

رتبه ممتاز رعایت اصول مسئولیت اجتماعی و پایداری کسب‌و‌کارها، برای نخستین بار طی سه دوره اخیر این همایش به شرکت یونیلیور ایران اهدا شد.

همراهی کنیم!

به موضوعات مهم محیط اطرافمان، اهمیت دهیم.

بیایید باهم، دنیای بهتری بسازیم.

تمامی برندها

مشهورترین برندها و محصولات را تولید و عرضه می‌کنیم و همواره به‌دنبال کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش اقدامات مثبت اجتماعی هستیم.

اقدامات ما درباره کویید-۱۹