منبع‌یابی مسئولانه، تعهد دائمی یونیلیور

منبع‌یابی مسئولانه، تعهد دائمی یونیلیور همایش سیاست‌های مسئولانه حوزه اجتماعی تامین‌کنندگان یونیلیور با حضور مدیر کل تامین و تدارکات منطقه‌ای یونیلیور و شرکای تجاری این برند برگزار شد. استفاده متعهدانه از منابع مختلف یکی از مواردی است که یونیلیور همواره آن را در دستور کار خود و شرکای تجاریش داشته و توانسته در طول سال‌های […]